Înţelepciunea Upanişadelor (3) – Sinele

Sunset India web

Janaka: Yajnavalkya, care este lumina omului?
Yajnavalkya: SOARELE este lumina noastră, deoarece cu a lui lumină stăm, muncim, mergem afară și ne întoarcem.

J.: Când soarele apune, care este lumina omului?
Y.: LUNA este lumina noastră, deoarece cu a ei lumină stăm, muncim, mergem afară și ne întoarcem.

J.: Când soarele și luna apun, care este lumina omului?
Y.: FOCUL este lumina noastră, deoarece cu a lui lumină stăm, muncim, mergem afară și ne întoarcem.

J.: Când soarele și luna apun, când focul se stinge, care este lumina omului?
Y.: VORBIREA este lumina noastră, deoarece prin ea stăm, muncim, mergem afară și ne întoarcem. Chiar dacă nu ne putem vedea mâna în întuneric, putem auzi ce se vorbește și ne putem îndrepta către persoana care vorbește.

J.: Când soarele și luna apun, când focul se stinge și nimeni nu vorbește, care este lumina omului?
Y.: Într-adevăr, SINELE este lumina omului, deoarece prin el stăm, muncim, mergem afară și ne întoarcem.

Brihadaranyaka Upanișad

You may also like...