Înţelepciunea Upanişadelor (2) – Totul se naște din dorință

copacul dorintelor

Dacă stai să observi, totul se naște cu un gând. Acel gând naște alte gânduri și alte gânduri. Din gânduri se nasc deciziile. Din decizii se nasc faptele. Din fiecare faptă se nasc alte gânduri și dorințe. Din aceste gânduri și dorințe se nasc alte decizii și fapte.

Dintr-un gând se naște realitatea noastră. Dintr-un gând se naște viața pe care o trăim.

काममय एवायं पुरुष इति।
स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति।
यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते।
यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते॥

kāmamaya evāyaṃ puruṣa iti |
sa yathākāmo bhavati tatkratur bhavati |
yatkratur bhavati tat karma kurute |
yat karma kurute tad abhisaṃpadyate ||

Ești condus de cea mai adâncă dorință a ta.
Precum este dorința ta, la fel este și voința ta.
Precum este voința ta, la fel este și fapta ta.
Precum este fapta ta, la fel este și destinul tău.

Brihadaranyakopanishat

You may also like...